17 April 2015, Prodi mengadakan rapat untuk pemantapan kurikulum dan silabus.